Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Teofilów ogłasza przetarg ofertowy na wykonie wymiany poziomówi i pionów instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej w częściach wspólnych bloku nr 206 przy ul. Traktorowej 94C

łódzkie, Teofilów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
inne
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33881974
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA TEOFILÓW

SzczegółySpółdzielnia Mieszkaniowa "TEOFILÓW"
z siedzibą w Łodzi przy ul. Wici 1
ogłasza przetarg ofertowy
na wykonanie w roku 2019 wymiany poziomów i pionów
instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej w częściach wspólnych bloku
nr 206 przy ul. Traktorowej 94C
Oferty należy sporządzić wg Specyfikacji, która jest do pobrania w Dziale Technicznym Spółdzielni, pokój nr 14, tel. 42 613 08 16, email: techniczny@smteofilow.com.pl
Oferty wyłącznie w zamkniętych kopertach z oznaczeniem przedmiotu przetargu należy składać osobiście lub listownie w sekretariacie Spółdzielni do dnia 04.03.2019 r. do godz. 14.30
Wadium wynosi: 10.000,- zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych)
Wadium podlega zwrotowi bez naliczania odsetek.
Wykonawcy, których oferta zostanie przyjęta będą powiadomieni i zaproszeni do negocjacji.
Informacji dodatkowych udziela Dział Techniczny Spółdzielni tel. 42 613 08 16.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego
wyboru ofert oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
33881974
drukuj ogłoszenie