Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Spółzdielnia Mieszkaniowa Teofilów ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie w roku 2019 wymiany głównych lini zasilających wewnętrznych linii zasilających wraz z wymianą talic głównych i adminstracyjnych oraz instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych

łódzkie, Teofilów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
inne
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33881980
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA TEOFILÓW

SzczegółySpółdzielnia Mieszkaniowa "TEOFILÓW"
z siedzibą w Łodzi przy ul. Wici 1
ogłasza przetarg ofertowy
na wykonanie w roku 2019 wymiany głównych linii zasilających (GLZ), wewnętrznych linii zasilających (WLZ) wraz z wymianą tablic głównych
i administracyjnych oraz instalacji elektrycznych w częściach wspólnych
budynków mieszkalnych
Oferty należy sporządzić wg Specyfikacji, która jest do pobrania w Dziale Technicznym Spółdzielni, pokój nr 14, tel. 42 613 08 16, email: techniczny@smteofilow.com.pl
Oferty wyłącznie w zamkniętych kopertach z oznaczeniem przedmiotu przetargu należy składać osobiście lub listownie w sekretariacie Spółdzielni do dnia 04.03.2019 r. do godz. 14.30
Wadium wynosi: 15.000,- zł
(słownie: piętnaście tysięcy złotych)
Wadium podlega zwrotowi bez naliczania odsetek.
Wykonawcy, których oferta zostanie przyjęta będą powiadomieni i zaproszeni do negocjacji.
Informacji dodatkowych udziela Dział Techniczny Spółdzielni tel. 42 613 08 16.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego
wyboru ofert oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
33881980
drukuj ogłoszenie