Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku Podlaskim ogłasza przetarg nieograniczony na remont pokrycia dachu w bud. Mickiewicza 60 w Bielsku Podlaskim

podlaskie, Bielsk podlaski

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33882920
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BIELSKU PODLASKIM

SzczegółyOGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku Podlaskim : 17-100 Bielsk Podlaski , ul.11 Listopada 10, tel. ( 085 ) 731-20-00 , fax. ( 085 ) 731-20-10, e-mail danuta.tworkowska@smbp.pl ogłasza przetarg nieograniczony
na remont pokrycia dachu w bud. Mickiewicza 60 w Bielsku Podlaskim zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.
1.Termin realizacji zamówienia 30 wrzesień 2019r..
2.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest spełnienie warunków
określonych w SIWZ.
3.Formularz SIWZ oraz wszelkie niezbędne informacje można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 4 u P Danuty Tworkowskiej w godz 7.00 - 15.00 lub na stronie internetowej www.smbp.pl
4.Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 10
sekretariat ) nie później niż do dnia 27.02.2019r. do godz.10.00.
5.Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 27.02.2019r. o godz. 10.05 w siedzibie Zamawiającego
w Bielsku Podlaskim, ul.11 Listopada 10 .
33882920
drukuj ogłoszenie