Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Młyniec w Gdańsku ogłasza przetarg na wymianę ciągów pieszych na kolorową kostkę betonową

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
27-02-2019
Numer ogłoszenia
33884314
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-460 Słupsk
Ulica
Pilotów 3
Osoba kontaktowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa Młyniec
Nr telefonu
58 556 66 64

SzczegółySpółdzielnia Mieszkaniowa "Młyniec"
80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 3, tel. 58 556 66 64
ogłasza przetargi na:
1. Pielęgnacyjne koszenie trawników na pow. 31,50 ha
2. Wymianę ciągów pieszych na kolorową kostkę betonową
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Dziale Eksploatacji Spółdzielni, pok. 23, w godz. 12.00- 15.00 tel. 58 556 66 64.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni do dnia 27.02.2019 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.02.2019 r. o godz. 11.00.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wniesienie wadium przelewem najpóźniej do dnia 27.02.2019 r.
Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, odstąpi od podpisania umowy.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów bez podania przyczyny, jak również przysługuje jej prawo swobodnego wyboru oferty.
33884314
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: