Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

MSM " ENERGETYKA " ogłasza rozpoczęcie postępowania przetargowego na wykonanie prac projektowych związanych z dostosowaniem instalacji przeciwpożarowych budynków przy ul.Bonifaceg 92, Powsińska 23 i Sobieskiego 60.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33886098
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Składowa 9

SzczegółyMSM "ENERGETYKA"
00-719 Warszawa, ul. Zwierzyniecka 8a
tel. /22/ 841-60-11, faks /22/ 840-53-31
www.msmenergetyka.pl/przetargi
OGŁASZA ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
(w trybie przetargu nieograniczonego)
na wykonanie prac projektowych związanych z dostosowaniem do wymogów ochrony ppoż.
w zakresie instalacji przeciwpożarowych budynków przy ul. Bonifacego 92, Powsińska 23 i Sobieskiego 60, będących w zasobach Administracji Osiedla "Sadyba" w Warszawie
Termin realizacji zamówienia: do 30.05.2019r
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można zakupić po ustaleniu terminu telefonicznie pod nr (22) 840-46-71
z Bożeną Jezierską w siedzibie Zamawiającego - Warszawa,
ul. Zwierzyniecka 8a, pok.15, w dniach: poniedziałek - piątek w godz. 9:00-15:00
Do kontaktów z oferentami w sprawach technicznych upoważniony jest :
Paweł Żynda - tel. /22/ 842-60-69 lub 608-666-056
Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w formie pieniądza w wysokości
2.000, - PLN
Zamawiający wykluczy z postępowania przetargowego Oferenta, który nie wykupił Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 50,- PLN
Materiały przetargowe nie podlegają zwrotowi oraz nie podlega zwrotowi wniesiona za nie opłata.
Termin zakupu materiałów przetargowych do dnia 06.03.2019 r.
Składanie ofert w siedzibie Zamawiającego ul.Zwierzyniecka 8a
do dnia 07.03.2019r do godz. 10:00 w pok. nr 1 (Kancelaria)
Otwarcie ofert: w siedzibie Zamawiającego - Warszawa ul. Zwierzyniecka 8a
w Sali Zebrań pok. 3, dnia 07.03.2019r o godz. 11:00
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, w części lub całości, bez podania przyczyn oraz do nie ponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej za zakup przez Oferentów materiałów przetargowych i przygotowania przez nich ofert.
33886098
drukuj ogłoszenie