Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marymont
- Potok" ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
156020
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
04-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marymont - Potok" ul. Mickiewicza 64/89, 01-650 Warszawa ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy: na dostawę i montaż wodomierzy radiowych na zw. i cw. w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Marymont Potok w Warszawie.

Wszelkie dokumenty związane z przetargiem są do odbioru w siedzibie Spółdzielni we wszystkie dni robocze tygodnia od 04.03.2019r. do 15.03.2019r. w godzinach 09.00 - 14.00. Do kontaktu
z Oferentami od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 15.03.2019 r. w godzinach 9.00 - 14.00. upoważniony jest: Pan Ryszard Partyka oraz Pan Mieczysław Młynarski Tel. 22 832 20 28

Koszt materiałów przetargowych wynosi 123 zł brutto. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Zamawiającego 08 1020 1026 0000 1802 0017 8681 w PKOBP. Przy odbiorze materiałów przetargowych Oferent jest zobowiązany do okazania dowodu wpłaty oraz podania danych firmy umożliwiających wystawienie faktury i pisemny kontakt w trakcie postępowania przetargowego. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10.000 złotych na ww. konto Spółdzielni. Zamknięte i zapieczętowane koperty zawierające oferty należy złożyć w biurze Spółdzielni do dnia 18.03.2019 r. do godz. 10.00. Termin otwarcia ofert w siedzibie Spółdzielni dnia 18.03.2019 r. o godzinie 12.00 bez udziału oferentów. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zarząd SM „Marymont - Potok".

 

 

drukuj ogłoszenie