Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Warszawa" sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę pięciu żurawi

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
156026
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
05-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Oleśnicka 21

Szczegóły


Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Warszawa" sp. z o.o. (dalej zwana: „Zamawiającym") ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa tel./fax: (+48) 22 845 19 97 www.p2mbw.DI  e-mail: infogpgmbw.pl  NIP: 525-000-29-65, KRS: 0000096436 na podstawie postanowień §10 Regulaminu udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Gospodarki Maszynami Budownictwa „Warszawa" sp. z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia obejmującego dostawę 5 (pięciu) żurawi wieżowych wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2011 r. termin realizacji zamówienia: do dnia 15 czerwca 2019 r.
i zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotowego zamówienia
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Olesińskiej 21 w pokoju nr 304 (sekretariat), najpóźniej w terminie do dnia 18 marca 2019 roku do godz. 10:00.
ogłoszenie o wynikach postępowania zostanie zamieszczone na wskazanej powyżej stronie internetowej Zamawiającego
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania, w szczególności w zakresie wymogów, jakim powinny odpowiadać składane oferty, dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.pembw.pl.

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: