Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

SBM " Batory " ul. G. Bruna 32 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót polegających na modernizacji węzłów cieplnych.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33899278
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
02-594 Warszawa
Ulica
Bruna 32
Osoba kontaktowa
BATORY SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA

SzczegółyP R Z E T A R G
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Batory" ul. G. Bruna 32 ogłasza przetarg
nieograniczony na wykonanie n/w robót:
1. Wymiana dźwigów ( wymagane wadium - 22.500,00 zł.)
2. Wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej ( wymagane wadium - 27.500,00 zł.)
3. Modernizacja węzłów cieplnych ( wymagane wadium - 4.400,00 zł.)
4. Roboty ogólnobudowlane ( wymagane wadium - 17.000,00 zł.)
5. Remont podestów i schodów (wymagane wadium - 10.000,00 zł.)
6. Wymiana oświetlenia (wymagane wadium 1.300,00 zł.)
Wadium płatne na konto Spółdzielni do dnia 12.04.2019 r.
Szczegółowy zakres robót do odbioru w biurze Spółdzielni.
Informacji dotyczących warunków przetargu udziela p. Krzysztof Dyrda tel. 22 875-74-32, 825-51-44 w. 144
Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 15.04.2019 r. do godz. 12.00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni dnia 15.04.2019 r. o godz. 12.15
Ogłoszenie wyników I etapu - 15.04.2019 r. o godz. 17.00 w siedzibie Spółdzielni.
Rozmowy z oferentami zakwalifikowanymi do II etapu - 16.04.2019 r. od godz. 11.00
Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert, jak też unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny.
33899278
drukuj ogłoszenie