Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na malowanie klatki schodowej i przebudowa części elewacji budynku mieszkaln. w Szczecinie przy ul. Witkiewicza 45

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
17-04-2019
Numer ogłoszenia
33899303
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
71-114 Szczecin
Ulica
JODŁOWA 7a
Osoba kontaktowa
SZCZECIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SzczegółyOGŁOSZENIE
Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie
ogłasza przetarg nieograniczony w oparciu o "Regulamin zamówień na roboty, usługi i dostawy na rzecz Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej" na przedmiot zamówienia:
malowanie klatki schodowej i przebudowa części elewacji budynku mieszkalnego w Szczecinie przy ul. Witkiewicza 45.
Termin wykonania zamówienia - do dnia 30.08.2019 r.
Szczegółowe warunki przetargu zawiera Specyfikacja warunków zamówienia,
którą w cenie 50 zł można otrzymać w siedzibie SSM przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie, pokój 209, tel. 914322541.
Wadium w wysokości 5000 zł należy wnieść do dnia 17.04.2019 r. do godziny 10.50
w następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.
Oferty należy składać w kancelarii SSM, przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie, do godziny 10.50
w dniu 17.04.2019 r.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie SSM, przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie, o godzinie 11.00 w dniu 17.04.2019 r.
Termin związania z ofertą 45 dni. SSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
z ważnych przyczyn bez podania uzasadnienia.
33899303
drukuj ogłoszenie