Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dyrekotr Samodzielnego Publicznego Zakłądu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM Uniwersystetu Medycznego w Łodzi ogłasza przetarg na usługę udzielenia i obsługi pożyczki lub kredytu dla Samozdielnego Publiicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33901876
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SP ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W ŁODZI

SzczegółyDYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI-
CENTRALNEGO SZPITALA WETERANÓW
90-549 ŁÓDŹ UL. ŻEROMSKIEGO 113
OGŁASZA
PRZETARG
prowadzony w oparciu o przepisy art. 701 - 705 Kodeksu cywilnego
Przedmiot przetargu
Usługa udzielenia i obsługi pożyczki lub kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralnego Szpitala Weteranów
Warunki przetargu
1. Wszelkie prace związane z wykonaniem przedmiotu przetargu, Oferent wykona własnym staraniem i na własny koszt.
2. "Warunki przetargu" dostępne są na stronie internetowej Szpitala www.usk.umed.lodz.plw zakładce "Zamówienia Publiczne", jak również w Dziale Zamówień Publicznych, fax: +48 42 639 34 58, e-mail: sekretariat@skwam.lodz.pl"Warunki przetargu" określają wymagania stawiane Oferentom, tryb negocjacji, składania ofert, sposób przeprowadzania przetargu oraz istotne postanowienia umowy. Organizator w każdej chwili przed końcowym terminem składania ofert może wprowadzić zmiany do "Warunków przetargu", w zakresie wymaganych oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę. Wówczas Organizator może przedłużyć termin końcowy składania ofert.
3. Organizator przewiduje przeprowadzenie indywidualnych negocjacji wstępnych z wszystkimi Oferentami którzy złożą swoje zgłoszenie w terminie 30 dni od publikacji ogłoszenia, następnie zostanie wskazany termin nie krótszy niż 7 dni dla Oferentów na złożenie Ofert. Organizator w przypadku złożenia kilku konkurencyjnych ofert przez różnych Oferentów przewiduje możliwość wyznaczenia kolejnego terminu negocjacji a po nich wyznaczenia terminu na złożenie ostatecznych ofert.
4. Zgłoszenie należy złożyć na adres ul. Żeromskiego 113 90-549 Łódź lub w formie elektronicznej na adres sekretariat@skwam.lodz.plW terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego Ogłoszenia.
5. Organizator dopuszcza następujące formy kredytu: kredyt hipoteczny, kredyt obrotowy, kredyt konsumpcyjny.
6. Oferenci mogą się zwracać do Organizatora w każdym czasie o udzielenie stosownych informacji i/lub dokumentów o sytuacji finansowo-prawnej Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia informacji, o ile uzna to za naruszające jego tajemnice handlowe lub nieadekwatne do przedmiotu przetargu lub zgłoszone zostały zbyt późno.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia/przetargu, a także warunków przetargu oraz możliwość odwołania przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn w każdym czasie.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość wybrania wszystkich ofert, kilku ofert z ofert złożonych lub nie wybrania żadnej oferty jeżeli nie będą one spełniały oczekiwań Organizatora.
9. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Organizatora w kancelarii ogólnej w terminie wyznaczonym przez Organizatora dla wszystkich Oferentów po przeprowadzeniu negocjacji do godziny 11.00.
10. Dokumenty wymagane od Oferentów zostały szczegółowo określone w "Warunkach przetargu".
Łódź, dnia 2019-04-02r.
33901876
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: