Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radomiu ul.Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg na Wykonanie zjazdu publicznego z istniejącej drogi odbarczającej w celu połaczenia jej z ulicą Kotarbińskiego.

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33904038
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
Zbrowskiego 104

SzczegółyRadomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu, ul. Zbrowskiego 104, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie zjazdu publicznego z istniejącej drogi odbarczającej przy ulicy 11 Listopada w Radomiu w celu połączenia tej drogi z ulicą Kotarbińskiego poprzez parking zlokalizowany na działce nr 205/109.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 6.05.2019 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Zbrowskiego 104, w dniu 6.05.2019 r. o godz. 10.15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
33904038
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: