Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa ogrodzenia na terenie Auschwitz I, w ramach Projektu Bezpieczeństwa Miejsca Pamięci Auschwitz- Birkenau etap III

małopolskie, Oświęcim

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540072156-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
12-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-603 Oświęcim
Ulica
ul. Więźniów Oświęcimia
Nr telefonu
338 448 003
Email
muzeum@auschwitz.org.pl
Strona www
www.auschwitz.org

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540072156-N-2019 z dnia 12-04-2019 r.
Oświęcim:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 529101-N-2019
Data: 29/03/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Krajowy numer identyfikacyjny 27601500000000, ul. ul. Więźniów Oświęcimia  20, 32-603  Oświęcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 448 003, e-mail muzeum@auschwitz.org.pl, faks 33 843 18 62.
Adres strony internetowej (url): www.auschwitz.org
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: 4.2.3. Posiadanie sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia wyrażającej się dysponowaniem środkami lub posiadaniem zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 350.000,00 PLN. Wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP (tabela A) z dnia wystawienia dokumentu potwierdzającego posiadane środki finansowe lub zdolność kredytową. Wykonawca zobowiązany jest podać kurs przeliczeniowy.
W ogłoszeniu powinno być: 4.2.3. Posiadanie sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia wyrażającej się dysponowaniem środkami lub posiadaniem zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 300.000,00 PLN. Wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP (tabela A) z dnia wystawienia dokumentu potwierdzającego posiadane środki finansowe lub zdolność kredytową. Wykonawca zobowiązany jest podać kurs przeliczeniowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: 13.4.Termin wniesienia wadium upływa 15.04.2019r.o godz. 10:00. Wadium w pieniądzu zostanie skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU.
W ogłoszeniu powinno być: Termin wniesienia wadium upływa 24.04.2019 r. o godz. 10:00. Wadium w pieniądzu zostanie skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-04-15, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-04-24, godzina 10:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: