Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa placu zabaw pomiędzy ulicami Wyszogrodzką i al. Piłsudskiego na działkach o nr ewid. 1192/1 i 1195/13 obręb 10 w ramach zadania...

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540074951-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-04-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
09-400 Płock
Ulica
ul. Stary Rynek
Nr telefonu
24 3671598
Email
zamowienia@plock.eu
Strona www
www.plock.eu

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540074951-N-2019 z dnia 16-04-2019 r.
Płock:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 533013-N-2019
Data: 03/04/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta Płocka, Krajowy numer identyfikacyjny 00059286800000, ul. ul. Stary Rynek  1, 09-400  Płock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 24 3671598, e-mail zamowienia@plock.eu, faks 24 3671598.
Adres strony internetowej (url): www.plock.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert 18.04.2019 godzina 12.00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert 23.04.2019 godzina 12.00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: