Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Leasing fabrycznie nowej zamiatarki kompaktowej.

kujawsko-pomorskie, Inowrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540074791-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
88-100 Inowrocław
Ulica
ul. ks. Piotra Wawrzyniaka
Nr telefonu
523564304
Email
k.glonek@igkim.pl
Strona www
www.igkim.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540074791-N-2019 z dnia 16-04-2019 r.
Inowrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 536697-N-2019
Data: 11/04/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Inowrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 36599110800000, ul. ul. ks. Piotra Wawrzyniaka   33, 88-100  Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523564304, e-mail k.glonek@igkim.pl, faks 523564304.
Adres strony internetowej (url): www.igkim.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-04-19, godzina: 09:50,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert Data: 2019-04-24, godzina: 09:50

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: