Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku Podlaskim ogłasza przetarg niegoraniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie głównych płyt balkonowych wraz z wymianą balustrad w budynku mieszklanym przy ul. Mickiewicza 35 w Bielsku Podlaskim

podlaskie, Bielsk podlaski

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33906748
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BIELSKU PODLASKIM

SzczegółyOGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
I. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BIELSKU PODLASKIM 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 11 Listopada 10, tel. (85) 731-20-00; fax (85) 731-20-10, e-mail danuta.tworkowska@smbp.pl zwana dalej Zamawiającym ogłasza: przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie głównych płyt balkonowych wraz z wymianą balustrad w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 35 w Bielsku Podlaskim, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 1. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2019 r.
2. Kryterium oceny ofert: cena 100%.
3. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest spełnienie warunków określonych w SIWZ.
4. SIWZ oraz wszelkie niezbędne informacje można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 4 u p. Danuty Tworkowskiej w godz. 7.00-15.00 lub na stronie: www.SMBP.pl
5. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 10
sekretariat) nie później niż do dnia 10.05.2019 r. do godz. 10.00.
6. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 10.05.2019 r. o godz. 10.05 w siedzibie Zamawiającego w Bielsku Podlaskim, ul. 11 Listopada 10.
33906748
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: