Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa " USTRONIE " w Radomiu ul. Wyścigowa 19, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń zabawowych.

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33907082
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-611 Radom
Ulica
Wyścigowa 19

Szczegóły



"Spółdzielnia Mieszkaniowa "USTRONIE" w Radomiu ul. Wyścigowa 19, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń zabawowych.
Dokumenty przetargowe można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Wyścigowa 19 pok. nr 6; tel. 48 385 74 00 w 126. Opłata za materiały przetargowe wynosi 123,00zł brutto. Wpłaty należy dokonywać na konto nr konto ING Bank Śląski SA 40 1050 1793 1000 0090 3137 3724.
Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Pani Danuta Hołuj tel. 669 444 019.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 3 000,00zł.
Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni do dnia 10.05.2019r do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.05.2019r. o godz. 1015 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "USTRONIE" ul. Wyścigowa 19 w sali narad (parter).
Przetarg organizowany jest w oparciu o Regulamin Zlecania Dostaw i Usług Obcym Wykonawcom SM "USTRONIE" z dnia 20.12.2017r.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny".
33907082
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: