Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Roboty remontowe posadzek w bibliotece i czytelni w budynku nr 28

mazowieckie, Zegrze Południowe

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540079729-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
24-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Warszawska
Nr telefonu
261 885 543
Email
k.juras@wil.waw.pl
Strona www
www.wil.waw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540079729-N-2019 z dnia 24-04-2019 r.
Zegrze Południowe:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 550079831-N-2019
Data: 24/04/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojskowy Instytut Łączności, Krajowy numer identyfikacyjny 10099060000000, ul. Warszawska   22A, 05-130  Zegrze Południowe, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 261 885 543, e-mail k.juras@wil.waw.pl, faks 227 822 134.
Adres strony internetowej (url): www.wil.waw.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Punkt:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA: Bakuła Sławomir - Kompleksowe Usługi Remontowe, parkiety.bakula@wp.pl, Wach nr 140, 07-420 Kadzidło kra/woj. mazowieckie

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: