Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Popowice ogłasza przetarg ofert pisemnych na remont przyłączy kanalizacji deszczowej budynków mieszkalnych będących pod zarządem SMLW Popowice

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33913026
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
54-237 Wrocław
Ulica
Popowicka 28
Osoba kontaktowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Popowice

SzczegółySpółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Popowice"
54-237 Wrocław, ul. Popowicka 28

www.smpopowice.pl
tel. 71/355-63-73
fax. 71/355-76-99
Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na:
Remont przyłączy kanalizacji deszczowej budynków mieszkalnych będących pod zarządem SMLW " Popowice"
1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.10.2019 r.
2. Warunkiem udziału w przetargu jest:
a) spełnienie warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi wykonywane na rzecz SMLW "Popowice";
b) wpłacenie na konto Spółdzielni wadium w wysokości 12.000,00 zł (słownie zł: dwanaście tysięcy) do dnia 28.05.2019 r.;
3. Oferenci powinni złożyć w ofercie wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. SIWZ można odebrać w sekretariacie SMLW "Popowice" przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, po dokonaniu opłaty 50 zł brutto w pokoju nr 1.
5. Oferty należy składać w terminie do 28.05.2019 r. do godziny 09.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu.
6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 28.05.2019 r. o godz. 10.00.
7. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami w godzinach od 8.00 do 1300 jest Bogdan Nowicki tel. 71/355-63-73 (wew.229).
8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferenta, unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.
33913026
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: