Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o. o.,
zapraszają do składania ofert
na budowę linii światłowodowej

,

Najważniejsze informacje

Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
156473
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
16-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
39-400 Tarnobrzeg
Ulica
Chemiczna 3

Szczegóły


OGŁOSZENIE

„Budowa linii światłowodowej pomiędzy stacją GPZ-1 a rozdzielnią RG w ZAKŁADACH CHEMICZNYCH „Siarkopol" TARNOBRZEG Sp. z o. o."


ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol" TARNOBRZEG sp. z o. o. ul. Chemiczna 3, 39-400 Tarnobrzeg, zapraszają do składania ofert na budowę linii światłowodowej pomiędzy stacją GPZ-1
a rozdzielnią RG dla Wydziału Głównego Energetyka w ZAKŁADACH CHEMICZNYCH „Siarkopol" TARNOBRZEG Sp. z o. o.
Planowana inwestycja ma na celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy
i właściwego nadzoru nad funkcjonowaniem sieci elektroenergetycznej naszej Spółki.

Zakres inwestycji obejmuje:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i pozwoleń.
2. Podwieszenie kabla światłowodowego na podbudowie linii napowietrznej 30kV (żerdzie BSW14). Długość ok. 1700 mb.
3. Budowa odcinka ziemnego w rurociągu RHDPEwp 40/3,7. Długość ok. 100 mb.
4. Ułożenie kabla światłowodowego w korytkach kablowych wewnątrz obiektów GPZ-1 i RG 6kV. Długość ok. 200 mb.
5. Budowa dodatkowych paneli (przełącznic) światłowodowych w istniejących szafach teleinformatycznych w pomieszczeniach nastawni GPZ-1 i RG 6kV.
6. Wprowadzenie i rozszycie kabli w szafach oraz wykonanie spawów 2x24 szt.
7. Dostawa materiałów i urządzeń do montażu zgodnie z projektem. Do budowy linii światłowodowej stosować materiały i osprzęt odporny na UV i korozję.
8. Pomiary, próby i uruchomienie po montażu zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami.
9. Szkolenie obsługi. Dostarczenie DTR urządzenia w języku polskim.
10. Udział w odbiorze i dopuszczeniu do eksploatacji przez Użytkownika.

Wszelkie informacje dotyczące postępowania ofertowego znajdują się na stronie internetowej
pod adresem www.zchsiarkopol.pl , zakładka: „Przetargi".
Rzeczowe wykonywanie dostawy i montażu winno uwzględniać sposób nie utrudniający realizacji
zleceń produkcyjnych i po uzgodnieniu z Użytkownikiem.

Oferty w formie papierowej proszę składać na adres naszej Spółki w terminie do 10.06.2019 r. włącznie.
Dopuszczalna jest wersja elektroniczna, po której należy dosłać oryginalną wersję papierową.

Przed złożeniem oferty należy odbyć wizytę inwentaryzacyjną oraz podpisać umowę o zachowaniu poufności.

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: