Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

4WOG.1200.2712.51.2019 Dostawa technicznych środków materiałowych dla służby spadochronowo desantowej

śląskie, Gliwice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540095978-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
44-121 Gliwice
Ulica
ul. Gen. Andersa
Nr telefonu
261111371
Email
4wog.zamowieniapubliczne@wp.mil.pl
Strona www
https://4wog.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540095978-N-2019 z dnia 16-05-2019 r.
Gliwice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 544117-N-2019
Data: 13/05/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
4 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Krajowy numer identyfikacyjny 24076379800000, ul. ul. Gen. Andersa  47, 44-121  Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 261111371, e-mail 4wog.zamowieniapubliczne@wp.mil.pl, faks 261111232.
Adres strony internetowej (url): https://4wog.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-21, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-22, godzina: 09:00

 
drukuj ogłoszenie