Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Popowice ogłasza przetarg nieograniczony na dostosowanie budynku przy ul. Popowickiej 62-68 do wymogów przeciwpożarowych

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33915691
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
54-237 Wrocław
Ulica
Popowicka 28
Osoba kontaktowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Popowice

SzczegółySpółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Popowice"
54-237 Wrocław, ul. Popowicka 28
www.smpopowice.pl
tel. 355-63-73
fax 355-76-99
Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na:
Dostosowanie budynku przy ul. Popowickiej 62-68 we Wrocławiu
będącego pod zarządem SMLW " Popowice " do wymogów przeciwpożarowych
1.Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.10.2019r. .
2. Warunkiem udziału w przetargu jest :
a) spełnienie warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane
dostawy i usługi wykonywane na rzecz SMLW "Popowice",
b) wpłacenie do dnia 03.06.2019r. wadium w wysokości 60.000 PL
słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych na konto Spółdzielni.
3. Oferenci powinni złożyć w ofercie wszystkie oświadczenia i dokumenty
wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. SIWZ można odebrać od dnia 21.05.2019 w sekretariacie SMLW "Popowice"
przy ulicy Popowickiej 28 we Wrocławiu, po dokonaniu opłaty 50 zł brutto
w pokoju nr 1
5. Oferty należy składać w terminie do 04.06.2019 r. do godziny 09.00
w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28
6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28
we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 04.06.2019 r. o godz. 10.00 .
7. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami w godzinach
od 9.00 do 15.00 jest Pan Bogdan Nowicki tel. 71 355-63-73 ( wew.229 )
8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferenta,
unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn .
33915691
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: