Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Szczecińska SM ogłasza przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33917130
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
71-114 Szczecin
Ulica
Jodłowa 7a
Osoba kontaktowa
SZCZECIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SzczegółyOGŁOSZENIE
Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie
ogłasza przetarg nieograniczony w oparciu o "Regulamin zamówień na roboty, usługi i dostawy na rzecz Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej" na malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych w Szczecinie:
Zadanie 1, ul. Kutrzeby 6, 8, 8 A - 1 500,00 zł (wadium)
Zadanie 2, ul. Mikołajczyka 13, 15, 17, - 1 000,00 zł (wadium)
Zadanie 3, ul. 26 Kwietnia 63, 65, - 3 000,00 zł (wadium)
Zadanie 4, ul. 26 Kwietnia 39, - 1 500,00 zł (wadium)
Zadanie 5, ul. Kaliny 23, 25, 27, 29, 31, - 3 000,00 zł (wadium)
Zadanie 6, ul. Kaliny 7, 9, 11, 13, 15, - 3 000,00 zł (wadium)
Zadanie 7, ul. Zawadzkiego 45, 47 - 1 000,00 zł (wadium)
Zadanie 8, ul. Zawadzkiego 57, 59 - 1 000,00 zł (wadium)
Zadanie 9, ul. Zawadzkiego 168 - 500,00 zł (wadium)
Zadanie 10, ul Szafera 88 - 500,00 zł (wadium)
Zadanie 11, ul. Romera 87 - 500,00 zł (wadium)
Zadanie 12, ul. Romera 31, 33, 35, 37 - 2 000,00 zł (wadium)
Zadanie 13, ul. Romera 47, 49, 51, 53 - 2 000,00 zł (wadium)
Każde z zadań traktowane jest jako odrębne zamówienie.
Termin wykonania zadań:
1) 1, 2, 4, 7, 8 wynosi 60 dni każde,
2) 3, 12, 13 wynosi 90 dni
3) 9, 10, 11 wynosi 45 dni każde
4) 5, 6 wynosi 90 dni - dotyczy 3 klatek
od momentu wejścia na roboty obejmujące dane zadanie.
Termin zakończenia robót: 14.12.2019 r. W przypadku zadania nr 5 i 6 Zamawiający przewiduje malowanie w bieżącym roku 3 klatek a pozostałych w terminie do 30 kwietnia 2020 r.
Szczegółowe warunki przetargu zawiera Specyfikacja warunków zamówienia,
którą w cenie 50 zł można otrzymać w siedzibie SSM przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie, pokój 209, tel. 914322541.
Wadium należy wnieść do dnia 14.06.2019 r. do godziny 1050
w następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.
Oferty należy składać w kancelarii SSM, przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie, do godziny 10.50
w dniu 14.06.2019 r.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie SSM, przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie, o godzinie 11.00 w dniu 14.06.2019 r.
Termin związania z ofertą 45 dni. SSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
z ważnych przyczyn bez podania uzasadnienia.
33917130
drukuj ogłoszenie