Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Rozbiórka budynku administracyjnego wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki i uprzątnięciem terenu, znajdującego się w Bolesławcu przy ulicy...

dolnośląskie, Bolesławiec

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540102654-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
24-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
59-700 Bolesławiec
Ulica
ul. Bankowa
Nr telefonu
756 448 111
Email
tbs_boleslawiec@pro.onet.pl
Strona www
http://www.tbsboleslawiec.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540102654-N-2019 z dnia 24-05-2019 r.
Bolesławiec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 547719-N-2019
Data: 15/05/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 23088951500000, ul. ul. Bankowa  , 59-700  Bolesławiec, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 756 448 111, e-mail tbs_boleslawiec@pro.onet.pl, faks 756 448 111.
Adres strony internetowej (url): http://www.tbsboleslawiec.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-30, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-07, godzina: 11:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: