Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa " Ruda " ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie szlifowania posadzek, schodów i cokołów wykonanych z lastryka w budynku mieszkalnym, ul. Klaudyny 28.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33918725
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-684 Warszawa
Ulica
Klaudyny 18a
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA RUDA

SzczegółySPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA
"RUDA"
01-684 Warszawa, ul. Klaudyny 18a,
tel. (22) 833 59 09; 833 91 79; faks (22) 833 61 27
Ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie szlifowania posadzek, schodów i cokołów wykonanych z lastryka w budynku mieszkalnym Klaudyny 28.
- Miejsce realizacji zamówienia: Warszawa Bielany
- Wymagany termin realizacji: 30.09.2019r
- Wadium: 4800,- zł
- Specyfikacje istotnych warunków zamówienia w cenie 100 zł można odebrać odpłatnie w siedzibie zamawiającego - pok. 18 sekretariat.
- Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. 18 sekretariat.
- Termin składania ofert upływa dnia 24.06.2019r o godz. 15.00
- Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.06.2019r o godz. 16.00 w siedzibie Zamawiającego sala konferencyjna.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są :
Zbigniew Amanowicz - Inspektor Nadzoru - tel. 533 979 727 Robert Piecyk - Kierownik Działu Technicznego- tel. 504 190 664
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena - 70 %
- okres gwarancji - 10%
- ocena doświadczenia Wykonawcy referencje - do 5%
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Z dwoma lub trzema oferentami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty zostaną przeprowadzone negocjacje cenowe.
33918725
drukuj ogłoszenie