Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przetarg na remont dachu wraz z kryciem papą termozgrzewalną.

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33919738
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
Zbrowskiego 104

SzczegółyRadomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu, ul. Zbrowskiego 104, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont dachu wraz z kryciem papą termozgrzewalną budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu z podziałem na zadania:
1. Zadanie I - Budynek Orląt Lwowskich 2
2. Zadanie II - Budynek Obrońców Warszawy 4
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 24.06.2019 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Zbrowskiego 104 w dniu 24.06.2019 r. o godz. 10.15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zadanie lub na wszystkie zadania, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
33919738
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: