Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540112517-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
05-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-853 Sopot
Ulica
Al. Niepodległości
Nr telefonu
58 551 38 27
Email
emilaantosiak@gmail.com
Strona www
www.zom.sopot.pl www.sopot.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540112517-N-2019 z dnia 05-06-2019 r.
Sopot:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 555091-N-2019
Data: 31/05/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Oczyszczania Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 19000788800000, ul. Al. Niepodległości  , 81-853  Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 551 38 27, e-mail emilaantosiak@gmail.com, faks 58 551 16 07.
Adres strony internetowej (url): www.zom.sopot.pl www.sopot.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-10, godzina 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-12, godzina 10:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: