Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg na Budowę nowych węzłów dwufunkcyjnych dla systemów centralnego ogrzewania.

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33923469
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
Zbrowskiego 104

SzczegółyRadomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu, ul. Zbrowskiego 104, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Budowa nowych węzłów dwufunkcyjnych kompaktowych dla systemów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu z podziałem na zadania:
1 Zadanie I - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 1 w Radomiu
2 Zadanie II - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 5 w Radomiu
3 Zadanie III - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 7 w Radomiu
4 Zadanie IV - Węzeł cieplny w budynku Powstańców Śląskich 11 w Radomiu.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 8.07.2019 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 8.07.2019 r. o godz. 10.15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl, zakładka Przetargi.
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zadanie lub na wszystkie zadania, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
33923469
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: