Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540118531-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
12-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-314 Kielce
Ulica
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego
Nr telefonu
413 424 150
Email
anietrzpiel@tu.kielce.pl
Strona www
www.bip.tu.kielce.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540118531-N-2019 z dnia 12-06-2019 r.
Kielce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 557865-N-219
Data: 06.06.2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Świętokrzyska, Krajowy numer identyfikacyjny 16950000000000, ul. Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego  7, 25-314  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 424 150, e-mail anietrzpiel@tu.kielce.pl, faks 041 3443874,041 3424140.
Adres strony internetowej (url): www.bip.tu.kielce.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-06-14, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-06-24, godzina: 12:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: