Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostosowanie budynków nr 1 (Perła) i nr 2 (Koral) do obowiązujących przepisów ppoż. wraz z modernizacją przestrzeni komunikacyjnej i pomieszczeń...

świętokrzyskie, Busko-Zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540118374-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
12-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
28-100 Busko-Zdrój
Ulica
ul. Gen. F. Rzewuskiego
Nr telefonu
+48 413780919
Email
przetargi@szpitalwojskowy.pl, marian.pasek@szpitalwojskowy.pl
Strona www
www.szpitalwojskowy.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540118374-N-2019 z dnia 12-06-2019 r.
Busko-Zdrój:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 550886-N-2019
Data: 22/05/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 29052485300000, ul. ul. Gen. F. Rzewuskiego  8, 28-100  Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48 413780919, e-mail przetargi@szpitalwojskowy.pl, marian.pasek@szpitalwojskowy.pl, faks +48 413780394.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalwojskowy.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-06-14, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-06-25, godzina: 12:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: