Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa środków dezynfekcyjnych i chemicznych

świętokrzyskie, Chęciny

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540119154-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-060 Chęciny
Ulica
Czerwona Góra
Nr telefonu
413 465 240
Email
dzamp@poczta.onet.pl
Strona www
www.bip.czerwonagora.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540119154-N-2019 z dnia 13-06-2019 r.
Chęciny:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 558352-N-2019
Data: 07/06/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Krajowy numer identyfikacyjny 29621300000000, ul. Czerwona Góra  10, 26-060  Chęciny, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 465 240, e-mail dzamp@poczta.onet.pl, faks 413465567.
Adres strony internetowej (url): www.bip.czerwonagora.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-18, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-24, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > PL

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6)
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Składanie ofert dnia 18.06.2019 godź. 10:00 Sekretariat. Otwarcie ofert 18.06.2019 godź. 10:30 Sekcja Zamówień Publicznych.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Składanie ofert dnia 24.06.2019 godz. 10:00 Sekretariat. Otwarcie ofert 24.06.2019 godz. 11:00 Sekcja Zamówień Publicznych.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: