Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY SITKÓWKA ? NOWINY ? ETAP III"

świętokrzyskie, Sitkówka

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540119100-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
26-052 Sitkówka
Ulica
ul. Białe Zagłębie
Nr telefonu
413 475 000
Email
d.pyk@nowiny.com.pl
Strona www
www.bip.nowiny.com.pl (zakładka przetargi)

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540119100-N-2019 z dnia 13-06-2019 r.
Sitkówka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 557444-N-2019
Data: 06/06/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Sitkówka - Nowiny, Krajowy numer identyfikacyjny 29101066500000, ul. ul. Białe Zagłębie  25, 26-052  Sitkówka, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 475 000, e-mail d.pyk@nowiny.com.pl, faks 413 475 011.
Adres strony internetowej (url): www.bip.nowiny.com.pl (zakładka przetargi)
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2)
Punkt:
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-17, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-18, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: