Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Remont mostu w ciągu DK nr 74 w km 142+441 w m. Opatów (JNI 08270004)" wraz z zaprojektowaniem...

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540118790-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-950 Kielce
Ulica
ul. I. Paderewskiego
Nr telefonu
41 34 03 900
Email
apuzio@gddkia.gov.pl
Strona www
www.gddkia.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540118790-N-2019 z dnia 13-06-2019 r.
Kielce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510118835-N-2019
Data: 13/06/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, Krajowy numer identyfikacyjny 17511575000000, ul. ul. I. Paderewskiego  43/45, 25-950  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 34 03 900, e-mail apuzio@gddkia.gov.pl, faks 41 36 64 804.
Adres strony internetowej (url): www.gddkia.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Zamawiający unieważnił postepowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty (389 602,50 PLN) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 150 000,00 PLN. Oferta z ceną niższą tj. 169 740,00 zł została odrzucona w trybie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający unieważnił postepowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty (361 620,00 PLN) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 150 000,00 PLN. Oferta z ceną niższą tj. 169 740,00 zł została odrzucona w trybie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: