Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani ogłasza przetarg na wymianę oświetlenia klatek schodowych.

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33923731
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
Planty 15

SzczegółyOGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa "BUDOWLANI" w Radomiu, ul. Planty 15
tel. 48 36 218 10, 48 36 224 85, fax 48 36 226 19
ogłasza przetarg nieograniczony na:
I. wymianę oświetlenia klatek schodowych z wykonaniem zasilania i likwidacji instalacji w słupkach z oprawami typu LED z czujnikiem ruchu w budynkach:
Zad. 1 - ul. Limanowskiego 82,
Zad. 2 - ul. Sikorskiego 11,
II. oświetlenie zewnętrzne:
Zad. 3 - oświetlenie chodników przy budynku ul. Limanowskiego 73/75
Wymagany termin realizacji zamówienia:
Zad. 1 do 30.07.2019 r.
Zad. 2 do 15.08.2019 r.
Zad. 3 do 15.08.2019 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia odebrać można osobiście w siedzibie zamawiającego, pokój nr 3. Cena formularza - 100 zł.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 8 w terminie do dnia 27 czerwca 2019 r. do godz. 13.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania o godzinie 15.00.
Wadium w wysokości określonej w specyfikacji należy wpłacać na konto nr 16 1020 4317 0000 5002 0017 2650 w PKO BP S.A. I Oddział Centrum Radom.
Upoważnieni do kontaktu z oferentami - Grażyna Grochola w godzinach 8-14.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub zmniejszenia zakresu robót bez podania przyczyny.
33923731
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: