Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Przedsiębiorstwo Wydawniczo Handlowe "PONIDZIE PRESS" Czesław Chałat, ul. Rogatka 25, 26-026 Bilcza kraj/woj. świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Wydawniczo Handlowe "PONIDZIE PRESS" Czesław Chałat, ul. Rogatka 25, 26-026 Bilcza kraj/woj. świętokrzyskie
Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o.o., ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg kraj/woj. podkarpackie
Przedsiębiorstwo Wydawniczo Handlowe "PONIDZIE PRESS", ul. Rogatka 25, 26-026 Bilcza kraj/woj. świętokrzyskie
OST-PRESS Sp. z o.o., al. 3 maja 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski kraj/woj. świętokrzyskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Publikacja ogłoszeń w prasie w 2019 r.

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540120770-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-516 Kielce
Ulica
Aleja IX Wieków Kielc
Nr telefonu
413 421 534
Email
zo27@kielce.uw.gov.pl
Strona www
www.kielce.uw.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540120770-N-2019 z dnia 14-06-2019 r.
Kielce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510109575-N-2019
Data: 03/06/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Krajowy numer identyfikacyjny 51426500000000, ul. Aleja IX Wieków Kielc  3, 25-516  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 421 534, e-mail zo27@kielce.uw.gov.pl, faks 413 421 834.
Adres strony internetowej (url): www.kielce.uw.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.2
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Publikację ogłoszeń prasowych (obwieszczeń Wojewody Świętokrzyskiego oraz ogłoszeń okolicznościowych) Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości, Wydziału Infrastruktury i Rozwoju oraz Biura Wojewody w tytule o zasięgu lokalnym na terenie powiatu buskiego. IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/05/2019 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 11540.14 Waluta pln
W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Publikację ogłoszeń prasowych (obwieszczeń Wojewody Świętokrzyskiego oraz ogłoszeń okolicznościowych) Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości, Wydziału Infrastruktury i Rozwoju oraz Biura Wojewody w tytule o zasięgu lokalnym na terenie powiatu buskiego. IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/05/2019 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 10530,97 Waluta pln

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.2
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Publikację ogłoszeń prasowych (obwieszczeń Wojewody Świętokrzyskiego oraz ogłoszeń okolicznościowych) Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości, Wydziału Infrastruktury i Rozwoju oraz Biura Wojewody w tytule o zasięgu lokalnym na terenie powiatu kazimierskiego IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/05/2019 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 11540.94 Waluta pln
W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Publikację ogłoszeń prasowych (obwieszczeń Wojewody Świętokrzyskiego oraz ogłoszeń okolicznościowych) Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości, Wydziału Infrastruktury i Rozwoju oraz Biura Wojewody w tytule o zasięgu lokalnym na terenie powiatu kazimierskiego IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/05/2019 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 10530,97 Waluta pln

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.2
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Publikację ogłoszeń prasowych (obwieszczeń Wojewody Świętokrzyskiego oraz ogłoszeń okolicznościowych) Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości, Wydziału Infrastruktury i Rozwoju oraz Biura Wojewody w tytule o zasięgu lokalnym na terenie powiatu opatowskiego. IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/05/2019 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 12028.75 Waluta pln
W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Publikację ogłoszeń prasowych (obwieszczeń Wojewody Świętokrzyskiego oraz ogłoszeń okolicznościowych) Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości, Wydziału Infrastruktury i Rozwoju oraz Biura Wojewody w tytule o zasięgu lokalnym na terenie powiatu opatowskiego. IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/05/2019 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 11 091,47 Waluta pln

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.2
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Publikację ogłoszeń prasowych (obwieszczeń Wojewody Świętokrzyskiego oraz ogłoszeń okolicznościowych) Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości oraz Wydziału Infrastruktury i Rozwoju oraz Biura Wojewody w tytule o zasięgu lokalnym na terenie powiatu ostrowieckiego IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/05/2019 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 12028.75 Waluta pln
W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Publikację ogłoszeń prasowych (obwieszczeń Wojewody Świętokrzyskiego oraz ogłoszeń okolicznościowych) Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości oraz Wydziału Infrastruktury i Rozwoju oraz Biura Wojewody w tytule o zasięgu lokalnym na terenie powiatu ostrowieckiego IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/05/2019 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 11 091,47 Waluta pln

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.2
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Publikację ogłoszeń prasowych (obwieszczeń Wojewody Świętokrzyskiego oraz ogłoszeń okolicznościowych) Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości, Wydziału Infrastruktury i Rozwoju oraz Biura Wojewody w tytule o zasięgu lokalnym na terenie powiatu pińczowskiego. IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/05/2019 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 11540.87 Waluta pln
W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Publikację ogłoszeń prasowych (obwieszczeń Wojewody Świętokrzyskiego oraz ogłoszeń okolicznościowych) Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości, Wydziału Infrastruktury i Rozwoju oraz Biura Wojewody w tytule o zasięgu lokalnym na terenie powiatu pińczowskiego. IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/05/2019 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 10 530,97 Waluta pln

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: