Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawę pomocy dydaktycznych i oprogramowania edukacyjnego dla szkół położonych na terenie Gminy Gorzkowice w ramach projektu "Krok dalej ? rozwój...

łódzkie, Gorzkowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540120401-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
97-350 Gorzkowice
Ulica
ul. Szkolna
Nr telefonu
446 818 006
Email
magda.hajniak@gorzkowice.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540120401-N-2019 z dnia 14-06-2019 r.
Gorzkowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 557653-N-2019
Data: 06/06/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Gorzkowice, Krajowy numer identyfikacyjny 59064787100000, ul. ul. Szkolna  3, 97-350  Gorzkowice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 446 818 006, e-mail magda.hajniak@gorzkowice.pl, faks 446 818 006.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2)
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Data:2019-06-17, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data:2019-06-18, godzina 10:00

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV.6.2)
Punkt:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: język polski

 
drukuj ogłoszenie