Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek i faksów dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540122004-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
15-328 Białystok
Ulica
Świerkowa
Nr telefonu
857 457 117
Email
ac-dzp@uwb.edu.pl
Strona www
http://dzp.uwb.edu.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540122004-N-2019 z dnia 17-06-2019 r.
Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 558642-N-2019
Data: 10/06/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 50562207000000, ul. Świerkowa  20B, 15-328  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 457 117, e-mail ac-dzp@uwb.edu.pl, faks 085 745 70 73.
Adres strony internetowej (url): http://dzp.uwb.edu.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-18, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-24, godzina: 09:30,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: