Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Renowacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Busku Zdroju wraz z zabezpieczeniem zabytkowego Zespołu Uzdrowiskowego (Łazienki ? obecnie Sanatorium...

świętokrzyskie, Busko-Zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540121997-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
28-100 Busko-Zdrój
Ulica
ul. Adama Mickiewicza
Nr telefonu
413 705 200
Email
urzad@umig.busko.pl
Strona www
http://bip.umig.busko.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540121997-N-2019 z dnia 17-06-2019 r.
Busko-Zdrój:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 553633-N-2019
Data: 29/05/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Burmistrz Miasta i Gminy, Krajowy numer identyfikacyjny 52369500000000, ul. ul. Adama Mickiewicza  10, 28-100  Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 705 200, e-mail urzad@umig.busko.pl, faks 413 705 290.
Adres strony internetowej (url): http://bip.umig.busko.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-24, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-01, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: