Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Człopa.

zachodniopomorskie, Człopa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540121894-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
78-630 Człopa
Ulica
ul. Strzelecka
Nr telefonu
67 259 10 69
Email
umig@czlopa.pl
Strona www
www.bip.czlopa.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540121894-N-2019 z dnia 17-06-2019 r.
Człopa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 560672-N-2019
Data: 13.06.2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto i Gmina Człopa, Krajowy numer identyfikacyjny 57079149000000, ul. ul. Strzelecka  2, 78-630  Człopa, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 67 259 10 69, e-mail umig@czlopa.pl, faks 672 591 065.
Adres strony internetowej (url): www.bip.czlopa.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2019-06-21, godzina: 10.00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2019-06-24, godzina: 10.00

 
drukuj ogłoszenie