Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z...

podkarpackie, Tarnobrzeg

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540121486-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
39-400 Tarnobrzeg
Ulica
ul. Szpitalna
Nr telefonu
158 123 208
Email
przetargi@szpitaltbg.pl
Strona www
www.szpitaltbg.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540121486-N-2019 z dnia 17-06-2019 r.
Tarnobrzeg:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 557335-N-2019
Data: 07.06.2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Krajowy numer identyfikacyjny 31257300000000, ul. ul. Szpitalna  1, 39-400  Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 123 208, e-mail przetargi@szpitaltbg.pl, faks 158 123 209.
Adres strony internetowej (url): www.szpitaltbg.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-19, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-27, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: