Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Kliniki Torakochirurgii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540121336-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-734 Kielce
Ulica
ul. Artwińskiego
Nr telefonu
(041) 3674280
Email
sco@onkol.kielce.pl
Strona www
www.bip2.onkol.kielce.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540121336-N-2019 z dnia 17-06-2019 r.
Kielce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 558756-N-2019
Data: 10/06/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Krajowy numer identyfikacyjny 12632330000000, ul. ul. Artwińskiego  3, 25-734  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. (041) 3674280, e-mail sco@onkol.kielce.pl, faks (041) 36 74 071.
Adres strony internetowej (url): www.bip2.onkol.kielce.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-07-31
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-08-12

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-19, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-21, godzina: 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I
Punkt:
W ogłoszeniu jest: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1 : Stół operacyjny 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2019-07-31
W ogłoszeniu powinno być: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1 : Stół operacyjny 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2019-08-12

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2 : Kamera do videotorakochirurgii 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2019-07-31
W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2 : Kamera do videotorakochirurgii 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2019-08-12

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3: Lampa operacyjna 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2019-07-31
W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3: Lampa operacyjna 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2019-08-12

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: