Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Obsługa techniczna urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych i pracujących w obiektach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540121271-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-369 Kielce
Ulica
ul. Żeromskiego
Nr telefonu
413 497 277
Email
dzp@pu.kielce.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540121271-N-2019 z dnia 17-06-2019 r.
Kielce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 561002-N-2019
Data: 14/06/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Krajowy numer identyfikacyjny 14070000000000, ul. ul. Żeromskiego  5, 25-369  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 497 277, e-mail dzp@pu.kielce.pl, faks 413 497 278.
Adres strony internetowej (url):
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.ujk.edu.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: V
Punkt: 1.2) c)
W ogłoszeniu jest: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum dwie usługi polegające na konserwacji i obsłudze klimatyzatorów, których wartość brutto wynosi co najmniej 400.000,00 zł każda oraz, że usługi zostały wykonane należycie. Jeżeli umowa jest w trakcie wykonywania to wartość wykonanych usług musi wynosić minimum 400.000, 00 zł brutto;
W ogłoszeniu powinno być: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum dwie usługi polegające na konserwacji i obsłudze urządzeń wentylacyjnych, chłodniczych, klimatyzacyjnych i grzewczych, których wartość brutto wynosi co najmniej 400.000,00 zł każda oraz, że usługi zostały wykonane należycie. Jeżeli umowa jest w trakcie wykonywania to wartość wykonanych usług musi wynosić minimum 400.000, 00 zł brutto;

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: