Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

małopolskie, Dąbrowa Tarnowska

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540122271-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Rynek
Nr telefonu
146 422 775
Email
ugdt@poczta.onet.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540122271-N-2019 z dnia 18-06-2019 r.
Dąbrowa Tarnowska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 559704-N-2019
Data: 11/06/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Dąbrowa Tarnowska, Krajowy numer identyfikacyjny 85166114500000, ul. Rynek  34, 33-200  Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 422 775, e-mail ugdt@poczta.onet.pl, faks 146 422 747.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-19, godzina: 13:15,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-25, godzina: 13:15,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: