Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

mazowieckie, Ożarów mazowiecki

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33928659
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Poznańska 129/133
Osoba kontaktowa
POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia
o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego

OGŁASZA

Pierwsze przetargi ustne nieograniczone, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Lp.Położenie, adres nierucho-
mości
Oznaczenie nierucho-
mości wg ewidencji gruntów i budynków/
Nr KW
Powierz-
chnia nierucho-
mości
Przezna-
czenie
w planie
zagospo-
darowania
przestrze-
nnego
Opis
nierucho-
mości
Cena
nierucho-
mości (zawierająca podatek
VAT 23%)
Wysokość wadium
oraz termin wniesienia
Termin przetargu
oraz informacja dodatkowe
12345678
1Województwo Mazowieckie, Powiat Warszawski Zachodni, Leszno, Szymanówek156 WAG/
00050482/5
0,3225 haU - (usługi
oświaty,
nauki,
zdrowia,
opieki
społecznej
(ośrodek
opiekuńczo
leczniczy
z usługami
towarzyszą-
cymi), kultury,
administracji
(ośrodek
konferencyjno- szkoleniowy)
turystyki
i sportu,
usługi
handlu)
Nieruchomość gruntowa niezabudo-
wana,
kształt
prostokątny
432 555,00 zł
Na cenę wywoławczą składa się:
- cena
działki ewidencyjnej nr 156 - 396 675,00 zł
brutto
- cena
udziału
1/17 części
w działce ewidencyjnej nr 159 - 35 880,00 zł
brutto
43 256,00 zł płatne do dnia 9 września 2019 r.Przetarg odbędzie się
w dniu
13 września 2019 r.
o godz. 09.00
Działka zbywana
wraz
z udziałem wynoszącym 1/17
części
działki
nr 159
2Województwo Mazowieckie, Powiat Warszawski Zachodni, Leszno, Szymanówek157WAG/
00050482/5
0,3225 haU - (usługi
oświaty, nauki,
zdrowia, opieki społecznej
(ośrodek
opiekuńczo
leczniczy
z usługami towarzyszą-
cymi),
kultury,
administracji
(ośrodek
konferencyjno- szkoleniowy)
turystyki
i sportu,
usługi
handlu)
Nieruchomość gruntowa niezabudo-
wana,
kształt
prostokątny
432 555,00 zł
Na cenę wywoławczą składa się:
- cena
działki ewidencyjnej nr 156 - 396 675,00 zł
brutto
- cena
udziału
1/17 części
w działce ewidencyjnej nr 159 - 35 880,00 zł
brutto
43 256,00 zł płatne do dnia 9 września 2019 r.Przetarg odbędzie się
w dniu
13 września 2019 r.
o godz. 09.30
Działka zbywana
wraz
z udziałem wynoszącym 1/17
części
działki
nr 159
3Województwo Mazowieckie, Powiat Warszawski Zachodni, Leszno, Szymanówek158
WAG/
00050482/5
0,3622 haU - (usługi
oświaty,
nauki,
zdrowia,
opieki
społecznej
(ośrodek
opiekuńczo
leczniczy
z usługami towarzyszą-
cymi),
kultury,
administracji
(ośrodek konferencyjno- szkoleniowy)
turystyki
i sportu,
usługi
handlu)
Nieruchomość gruntowa niezabudo-
wana,
kształt
prostokątny
481 386,00 zł Na cenę wywoławczą składa się:
- cena działki ewidencyjnej nr 158 - 445 506,00 zł
brutto
- cena
udziału 1/17 części
w działce ewidencyjnej nr 159 - 35 880,00 zł brutto,
48 139,00 zł płatne do dnia 9 września 2019 r.
Przetarg odbędzie się
w dniu
13 września 2019 r.
o godz. 10.00
Działka zbywana
wraz z udziałem wynoszącym 1/17
części
działki
nr 159
4Województwo Mazowieckie, Powiat Warszawski Zachodni, Leszno, Szymanówek160
WAG/
00050482/5
0,3186 haU - (usługi
oświaty,
nauki,
zdrowia,
opieki
społecznej
(ośrodek
opiekuńczo
leczniczy
z usługami
towarzyszą-
cymi), kultury,
administracji
(ośrodek
konferencyjno- szkoleniowy)
turystyki
i sportu,
usługi
handlu)
Nieruchomość gruntowa niezabudo-
wana,
kształt
prostokątny
427 758,00 zł Na cenę wywoławczą składa się:
- cena działki ewidencyjnej nr 160 - 391 878,00 zł
brutto
- cena
udziału 1/17 części
w działce ewidencyjnej nr 159 - 35 880,00 zł
brutto
42 776,00 zł płatne
do dnia 5 września 2019 r.
Przetarg odbędzie się
w dniu 11 września
2019 r.
o godz.
09.00
Działka zbywana
wraz
z udziałem wynoszącym 1/17
części
działki
nr 159
5Województwo Mazowieckie, Powiat Warszawski Zachodni, Leszno, Szymanówek161
WAG/
00050482/5
0,3186 haU - (usługi
oświaty,
nauki,
zdrowia,
opieki
społecznej
(ośrodek
opiekuńczo
leczniczy
z usługami
towarzyszą-
cymi), kultury,
administracji
(ośrodek
konferencyjno- szkoleniowy)
turystyki
i sportu,
usługi
handlu)
Nieruchomość gruntowa niezabudo-
wana,
kształt
prostokątny
427 758,00 zł Na cenę wywoławczą składa się:
- cena działki ewidencyjnej nr 160 - 391 878,00 zł
brutto
- cena
udziału
1/17 części
w działce ewidencyjnej nr 159 - 35 880,00 zł
brutto
42 776,00 zł płatne
do dnia
5 września 2019 r.
Przetarg odbędzie się
w dniu
11 września 2019 r.
o godz.
10.00
Działka zbywana
wraz
z udziałem wynoszącym 1/17
części
działki
nr 159
6Województwo Mazowieckie, Powiat Warszawski Zachodni, Leszno, Szymanówek162
WAG/
00050482/5
0,3186 haU - (usługi
oświaty,
nauki,
zdrowia,
opieki
społecznej
(ośrodek
opiekuńczo
leczniczy
z usługami
towarzyszą-
cymi),
kultury,
administracji
(ośrodek
konferencyjno- szkoleniowy)
turystyki
i sportu,
usługi
handlu)
Nieruchomość gruntowa niezabudo-
wana,
kształt
prostokątny
427 758,00 zł Na cenę wywoławczą składa się:
- cena działki ewidencyjnej nr 160 - 391 878,00 zł
brutto
- cena
udziału 1/17 części
w działce ewidencyjnej nr 159 - 35 880,00 zł
brutto
42 776,00 zł płatne
do dnia
5 września 2019 r.
Przetarg odbędzie się
w dniu
11 września 2019 r.
o godz.
11.00
Działka zbywana
wraz z udziałem wynoszącym 1/17
części
działki nr 159
7Województwo Mazowieckie, Powiat Warszawski Zachodni, Leszno, Szymanówek163
WAG/
00050482/5
0,3350 haU - (usługi
oświaty,
nauki,
zdrowia,
opieki
społecznej
(ośrodek
opiekuńczo
leczniczy
z usługami
towarzyszą-
cymi), kultury,
administracji
(ośrodek
konferencyjno- szkoleniowy)
turystyki
i sportu,
usługi
handlu)
Nieruchomość gruntowa niezabudo-
wana,
kształt
prostokątny
447 930,00 zł Na cenę wywoławczą składa się:
- cena działki ewidencyjnej nr 163 - 412 050,00 zł
brutto
- cena udziału 1/17 części
w działce ewidencyjnej
nr 159 - 35 880,00 zł
brutto
44 793,00 zł płatne do dnia 9 września 2019 r.
Przetarg odbędzie się
w dniu 13 września 2019 r. o godz. 10.30
Działka zbywana
wraz z udziałem wynoszącym 1/17
części
działki
nr 159
8Województwo Mazowieckie, Powiat Warszawski Zachodni, Leszno, Szymanówek164
WAG/
00050482/5
0,3373 haU - (usługi
oświaty,
nauki,
zdrowia,
opieki
społecznej
(ośrodek
opiekuńczo
leczniczy
z usługami
towarzyszą-
cymi), kultury,
administracji
(ośrodek
konferencyjno- szkoleniowy)
turystyki
i sportu,
usługi
handlu)
Nieruchomość gruntowa niezabudo-
wana,
kształt
prostokątny
450 759,00 zł Na cenę wywoławczą składa się:
- cena działki ewidencyjnej nr 164 - 414 879,00 zł
brutto
- cena
udziału
1/17 części
w działce ewidencyjnej nr 159 - 35 880,00 zł
brutto
45 076,00 zł płatne
do dnia 9 września 2019 r.
Przetarg odbędzie się
w dniu 13 września
2019 r.
o godz. 11.00
Działka zbywana
wraz z udziałem wynoszącym 1/17
części
działki
nr 159
9Województwo Mazowieckie, Powiat Warszawski Zachodni, Leszno, Szymanówek165
WAG/
00050482/5
0,3457 haU - (usługi
oświaty,
nauki,
zdrowia,
opieki
społecznej
(ośrodek
opiekuńczo
leczniczy
z usługami
towarzyszą-
cymi), kultury,
administracji
(ośrodek
konferencyjno- szkoleniowy)
turystyki
i sportu,
usługi
handlu)
Nieruchomość gruntowa niezabudo-
wana,
kształt
prostokątny
461 091,00 zł Na cenę wywoławczą składa się:
- cena
działki ewidencyjnej nr 165 - 425 211,00 zł
brutto
- cena
udziału
1/17 części
w działce ewidencyjnej nr 159 - 35 880,00 zł
brutto
46 109,00 zł płatne
do dnia 9 września 2019 r.
Przetarg odbędzie się
w dniu
13 września 2019 r.
o godz.
11.30
Działka zbywana
wraz z udziałem wynoszącym 1/17
części
działki
nr 159
10Województwo Mazowieckie, Powiat Warszawski Zachodni, Leszno, Szymanówek166
WAG/
00050482/5
0,3377 haU - (usługi
oświaty,
nauki,
zdrowia,
opieki
społecznej
(ośrodek
opiekuńczo
leczniczy
z usługami
towarzyszą-
cymi), kultury,
administracji
(ośrodek konferencyjno- szkoleniowy)
turystyki
i sportu,
usługi
handlu)
Nieruchomość gruntowa niezabudo-
wana,
kształt
prostokątny
451 251,00 zł Na cenę wywoławczą składa się:
- cena
działki ewidencyjnej nr 166 -
415 371,00 zł
brutto
- cena
udziału
1/17 części
w działce ewidencyjnej nr 159 - 35 880,00 zł
brutto
45 125,00 zł płatne
do dnia
9 września 2019 r.
Przetarg odbędzie się
w dniu
13 września 2019 r.
o godz.
12.00
Działka zbywana
wraz z udziałem wynoszącym 1/17
części
działki
nr 159
11Województwo Mazowieckie, Powiat Warszawski Zachodni, Leszno, Szymanówek167
WAG/
00050482/5
0,3372 haU - (usługi
oświaty,
nauki,
zdrowia,
opieki
społecznej
(ośrodek
opiekuńczo
leczniczy
z usługami
towarzyszą-
cymi), kultury,
administracji
(ośrodek
konferencyjno- szkoleniowy)
turystyki
i sportu,
usługi
handlu)
Nieruchomość gruntowa niezabudo-
wana,
kształt
prostokątny
450 636,00 zł Na cenę wywoławczą składa się:
- cena działki ewidencyjnej nr 167 -
414 756 ,00 zł brutto
- cena
udziału
1/17 części
w działce ewidencyjnej nr 159 - 35 880,00 zł
brutto
45 064,00 zł płatne do dnia 9 września 2019 r.Przetarg odbędzie się
w dniu
13 września 2019 r.
o godz.
12.30
Działka zbywana
wraz z udziałem wynoszącym 1/17
części
działki n
r 159
12
Województwo Mazowieckie, Powiat Warszawski Zachodni, Leszno, Szymanówek168
WAG/
00050482/5
0,3564 haU - (usługi
oświaty,
nauki,
zdrowia,
opieki
społecznej
(ośrodek
opiekuńczo
leczniczy
z usługami
towarzyszą-
cymi), kultury,
administracji
(ośrodek
konferencyjno- szkoleniowy) t
urystyki
i sportu,
usługi
handlu)
Nieruchomość gruntowa niezabudo-
wana,
kształt
prostokątny
474 252,00 zł Na cenę wywoławczą składa się:
- cena działki ewidencyjnej nr 168 -
438 372,00 zł
brutto
- cena
udziału
1/17 części
w działce ewidencyjnej nr 159 -
35 880,00 zł brutto
47 425,00 zł płatne
do dnia
9 września 2019 r.
Przetarg odbędzie się
w dniu 13 września
2019 r.
o godz.
13.00
Działka zbywana
wraz z udziałem wynoszącym 1/17
części
działki
nr 159
13Województwo Mazowieckie, Powiat Warszawski Zachodni, Leszno, Szymanówek169
WAG/
00050482/5
0,3018 haU - (usługi
oświaty,
nauki,
zdrowia,
opieki
społecznej
(ośrodek
opiekuńczo
leczniczy
z usługami
towarzyszą-
cymi), kultury,
administracji
(ośrodek konferencyjno- szkoleniowy)
turystyki
i sportu,
usługi
handlu)
Nieruchomość gruntowa niezabudo-
wana,
kształt
prostokątny
407 094,00 zł Na cenę wywoławczą składa się:
- cena działki ewidencyjnej nr 169 -
371 214,00 zł
brutto
- cena
udziału 1/17 części
w działce ewidencyjnej nr 159 -
35 880,00 zł brutto
40 709,00 zł płatne
do dnia
5 września 2019 r.
Przetarg odbędzie się
w dniu
11 września
2019 r.
o godz.
12.00
Działka zbywana
wraz z udziałem wynoszącym 1/17
części
działki
nr 159
14Województwo Mazowieckie, Powiat Warszawski Zachodni, Leszno, Szymanówek170
WAG/
00050482/5
0,3019 haU - (usługi
oświaty,
nauki,
zdrowia,
opieki
społecznej
(ośrodek
opiekuńczo
leczniczy
z usługami towarzyszą-
cymi),
kultury,
administracji (ośrodek konferencyjno- szkoleniowy) turystyki
i sportu,
usługi
handlu)
Nieruchomość gruntowa niezabudo-
wana,
kształt
prostokątny
407 217,00 zł
Na cenę wywoławczą składa się:
- cena działki ewidencyjnej
nr 170 - 371 337,00 zł
brutto
- cena
udziału 1/17 części
w działce ewidencyjnej
nr 159 - 35 880,00 zł
brutto
40 722,00 zł płatne
do dnia
5 września 2019 r.
Przetarg odbędzie się
w dniu 11 września
2019 r.
o godz.
13.00
Działka zbywana
wraz
z udziałem wynoszącym 1/17
części
działki
nr 159
15Województwo Mazowieckie, Powiat Warszawski Zachodni, Leszno, Szymanówek171
WAG/
00050482/5
0,3019 haU - (usługi
oświaty, nauki,
zdrowia, opieki społecznej
(ośrodek
opiekuńczo
leczniczy
z usługami towarzyszą-
cymi),
kultury,
administracji
(ośrodek
konferencyjno- szkoleniowy)
turystyki i
sportu, usługi
handlu)
Nieruchomość gruntowa niezabudo-
wana,
kształt
prostokątny
407 217,00 zł
Na cenę wywoławczą składa się:
- cena działki ewidencyjnej
nr 170 -
371 337,00 zł brutto
- cena
udziału
1/17
części
w działce ewidencyjnej
nr 159 - 35 880,00 zł
brutto
40 722,00 zł płatne
do dnia
5 września 2019 r.
Przetarg odbędzie się
w dniu
11 września
2019 r.
o godz. 13.00
Działka zbywana
wraz
z udziałem wynoszącym 1/17
części
działki
nr 159
16Województwo Mazowieckie, Powiat Warszawski Zachodni, Leszno, Szymanówek172
WAG/
00050482/5
0,3206 haU -
(usługi
oświaty,
nauki,
zdrowia,
opieki
społecznej
(ośrodek
opiekuńczo
leczniczy
z usługami
towarzyszą-
cymi),
kultury,
administracji
(ośrodek
konferencyjno- szkoleniowy)
turystyki
i sportu,
usługi
handlu)
Nieruchomość gruntowa niezabudo-
wana,
kształt prostokątny
430 219,00 zł
Na cenę wywoławczą składa się:
- cena
działki ewidencyjnej
nr 172 -
394 338,00 zł
brutto
- cena
udziału
1/17 części
w działce ewidencyjnej
nr 159 -
35 880,00 zł brutto
43 022,00 zł płatne
do dnia
5 września 2019 r.
Przetarg odbędzie się
w dniu 11 września
2019 r.
o godz.
15.00
Działka zbywana
wraz
z udziałem wynoszą-
cym 1/17
części
działki
nr 159
17Województwo Mazowieckie, Powiat Warszawski Zachodni, Leszno, Szymanówek173
WAG/
00050482/5
0,3242 haU - (usługi
oświaty,
nauki,
zdrowia,
opieki
społecznej
(ośrodek
opiekuńczo
leczniczy
z usługami
towarzyszą-
cymi), kultury,
administracji
(ośrodek
konferencyjno- szkoleniowy)
turystyki
i sportu,
usługi
handlu)
Nieruchomość gruntowa niezabudo-
wana,
kształt prostokątny
434 646,00 zł
Na cenę wywoławczą składa się:
- cena działki ewidencyjnej
nr 173 -
398 766,00 zł brutto
- cena
udziału
1/17 części
w działce ewidencyjnej
nr 159 - 35 880,00 zł
brutto
43 465,00 zł płatne
do dnia
9 września 2019 r.
Przetarg odbędzie się
w dniu 13 września
2019 r.
o godz.
13.30
Działka zbywana
wraz
z udziałem wynoszącym 1/17
części
działki
nr 159
Przetargi odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, sala nr 105, I piętro, główny budynek Starostwa.
Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133 oraz zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Warszawskiego Zachodniego, www.pwz.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, pok. nr 138 i 133, tel. 22 733 73 46, 22 733 73 45.
33928659
drukuj ogłoszenie