Ogłoszenie

Szczecińska Sp. Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę pionów zimnej, ciepłej wody oraz cyrkulacji w budynkach na osiedlu Przyjaźń-Witkiewicza 49, 50 w zasobach SSM w Szcecinie.

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-07-2019
Numer ogłoszenia
33929278
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
71-114 Szczecin
Ulica
JODŁOWA 7A
Osoba kontaktowa
SZCZECIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SzczegółyOGŁOSZENIE
Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Jodłowa 7a w Szczecinie tel : 091 43 22 522 ogłasza przetarg nieograniczony na :
Wymianę pionów zimnej, ciepłej wody oraz cyrkulacji w budynkach na osiedlu Przyjaźń - Witkiewicza 49,50 w zasobach Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczecinie .
Termin realizacji robót - 16 tygodni od podpisania umowy.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można nabyć w cenie 200 zł w siedzibie Zamawiającego, pokój 101, 103 tel.091 43 22 512,515. Wadium w wysokości 5.100 zł należy wnieść do 25.07.2019 roku do godz. 14 00
Wadium przetargowe może być wniesione przelewem na rachunek bankowy 51 1020 4795 0000 9902 0003 9685,lub w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Zwrot wadium zostanie dokonany na warunkach SIWZ.
Oferty należy składać w kancelarii SSM przy ul. Jodłowej 7a w Szczecinie do dnia 26. 07. 2019 roku do godz. 11.00. Oferent jest związany z ofertą 60 dni od daty otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 213 w dniu 26.07.2019 r. o godz.12.00.
Informacji udziela - Dział Eksploatacji tel.: 091 43 22 515, 509 313 170, 91 48 76 393.
Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
33929278
drukuj ogłoszenie