Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa nagłośnieniowego sprzętu estradowego wraz z okablowaniem i montażem do istniejącego nagłośnienia w Sali widowiskowej Akademii Sztuki...

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510138787-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
00-910 Warszawa
Ulica
al. Gen. A. Chruściela
Nr telefonu
261814085
Email
d.magdziarz@akademia.mil.pl
Strona www
www.akademia.mil.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510138787-N-2019 z dnia 08-07-2019 r.
Akademia Sztuki Wojennej: Dostawa nagłośnieniowego sprzętu estradowego wraz z okablowaniem i montażem do istniejącego nagłośnienia w Sali widowiskowej Akademii Sztuki Wojennej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 664890-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540078291-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Sztuki Wojennej, Krajowy numer identyfikacyjny 01157424400000, ul. al. Gen. A. Chruściela  103, 00-910  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 261814085, e-mail d.magdziarz@akademia.mil.pl, faks 261813217.
Adres strony internetowej (url): www.akademia.mil.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa nagłośnieniowego sprzętu estradowego wraz z okablowaniem i montażem do istniejącego nagłośnienia w Sali widowiskowej Akademii Sztuki Wojennej.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PK9.261.69.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Opis przedmiotu zamówienia. CPV: 32342400-6 - Sprzęt nagłośnieniowy, 32342300-5 - Mikrofony i zestawy głośnikowe, 32341000-5 - Mikrofony. 2. Miejsce realizacji zamówienia: Miejscem wykonania zamówienia jest Sala konferencyjno -widowiskowa na terenie Akademii Sztuki Wojennej. 3. Termin realizacji zamówienia: zostanie wskazany przez Wykonawcę w ofercie, jednak nie dłuższy niż 30 dni od dnia podpisania umowy. Lp. Wymagania Zamawiającego Wymagania techniczne dla urządzenia 1 2 1 1. Aktywna kolumna głośnikowa szerokopasmowa (10 szt.) Minimalne wymagania: - Aktywna, - co najmniej 2 - drożny, - kolumna głośnikowa, liniowa; - Zakres częstotliwości nie mniejszy niż (-10dB): 58 Hz - 20kHz; - Kąty propagacji (poziom x pion): 105° x 18° (+/- 5 stopni); - Moc wzmacniacza (ciągła/szczytowa): 860W / 1600 W, klasa D; - Moc wyjściowa wzmacniaczy nie mniejsza niż (ciągła): LF: 720W, HF: 120W; - Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niż (1m): 135dB; - Przetwornik LF: średnica 305 mm (12") z magnesem neodymowym; - Przetworniki HF (co najmniej 2 szt.): średnica co najmniej 38 mm (1.5") z magnesem neodymowym; - Obróbka sygnału: wbudowany we wzmacniacz procesor DSP; - Zarządzanie systemem: limitery w procesorze DSP chroniące przed uszkodzeniami mechanicznymi i przegrzaniem; - Złącza sygnałowe: wejście i wyjście sygnału, gniazda XLR; - Regulatory: regulacja poziomu wejściowego (0-16dB), regulacja poziomu sekcji wysoko -tonowej (-3dB, 0dB, +3dB); - Obudowa: wykonana ze sklejki brzozowej ewentualnie olchowej; - Wymiary kolumny nie większe niż: 350 mm x 600 mm x 450 mm; - Waga nie większa niż: 25 kg; - okablowanie. Podstawowe funkcje Nagłośnienie frontowe szerokopasmowe sali widowiskowej Klubu ASzWoj. Dodatkowe funkcje Gwarancja Min. 24 miesiące 2 2. Aktywny subwoofer (8 szt.) Minimalne wymagania: - Aktywna kolumna głośnikowa; - Zakres częstotliwości nie mniejszy niż (-10dB): 33Hz - 220Hz; - Moc wzmacniacza (ciągła/szczytowa): 745W / 1490 W; - Moc wyjściowa wzmacniaczy nie mniejsza niż (ciągła): 745W; - Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niż (1m): 125dB; - Przetwornik LF: 1x18" z magnesem neodymowym; - Obróbka sygnału: wbudowany we wzmacniacz procesor DSP; - Złącza sygnałowe: wejście i wyjście sygnału, gniazda XLR; - Regulatory: regulacja poziomu wejściowego; - Filtr dolnoprzepustowy 80 Hz lub 120 Hz; - Obudowa: wykonana ze sklejki brzozowej; - Wymiary kolumny nie większe niż: 512 mm x 600 mm x 755 mm; - Waga nie więcej niż: 40kg; - Możliwość podwieszenia przy pomocy ramy razem z Aktywną kolumną głośnikową szerokopasmową Podstawowe funkcje Nagłośnienie frontowe nisko tonowe sali widowiskowej Klubu ASzWoj. Dodatkowe funkcje -------------------- Gwarancja Min. 24 miesiące 3 3. Rama do podwieszania (6 szt.) Minimalne wymagania: Atestowana i dedykowana przez producenta oferowanych urządzeń, pozwalająca podwiesić razem oferowane Aktywne Kolumny Głośnikowe Szerokopasmowe oraz Aktywne subwoofery (dedykowana poz. 1 i 2) Podstawowe funkcje Wspólne połączenie i podwieszenie zestawów głośnikowych dedykowanych do poz. 1 i 2 Dodatkowe funkcje --------------------- Gwarancja Min. 24 miesiące 4 4. Procesor DSP (1 szt.) Minimalne wymagania: - Procesor DSP; - Architektura wewnętrzna otwarta; - Co najmniej 10 wejść analogowych z zasilaniem Phantom na każdym kanale; - Co najmniej 8 wyjść analogowych; - Konfigurowalne przetwarzanie audio; - Protokół sieciowy: 48-kanałowa niskolatencyjna cyfrowa szyna audio odporna na błędy; - Funkcja dwukierunkowej lokalizacji; - Obsługa GPIO; - Złącze RS232; - Procesing logiczny, wysokość 1U. Podstawowe funkcje Sterowanie nagłośnieniem szerokopasmowym i niskotonowym. Regulacja barwy brzmienia. Dedykowany do współpracy z zainstalowanymi już w obiekcie systemami sterowania AV;. Dodatkowe funkcje ----------------------- Gwarancja Min. 24 miesiące 5 5. Kontroler ścienny (1 szt.) Minimalne wymagania: - Ethernetowy kontroler ścienny, kompatybilny z oferowanym Procesorem DSP, - praca z PoE, co najmniej 1 programowalny przycisk obrotowy, - co najmniej 4 programowalne przyciski, - programowalny wyświetlacz LCD, możliwość blokowania poprzez PIN. Podstawowe funkcje Sterowanie procesorem DSP. Dodatkowe funkcje ----------------------- Gwarancja Min. 24 miesiące 6 6. Monitor odsłuchowy (2 szt.) Minimalne wymagania: - Aktywny monitor odsłuchowy; - Pasmo przenoszenia (+/-3dB): nie węższe niż 45Hz-25kHz; - Przetwornik LF: 5"; - przetwornik HF: 1"; - Wbudowany dwukanałowy wzmacniacz klasy D o mocy na kanał nie niższej niż 240W; - Maks. SPL nie niższy 107 dB; - Procesor wbudowany co najmniej 32-bitowy, z próbkowaniem minimum 192kHz, oferujący EQ oraz Delay (nie gorzej niż 18 ms); - presety farbyczne oraz możliwość własnych presetów do sali, umożliwiający z tylnego panelu monitora odsłuchowego kontrolę i zarządzanie z wyświetlaczem; - Złącze RJ45. Podstawowe funkcje Nagłośnienie przestrzeni scenicznej w sposób wolny od sprzężeń i zniekształceń. Dodatkowe funkcje --------------------- Gwarancja Min. 24 miesiące 7 7. Switch (1 szt.) Minimalne wymagania: - 8 Portów RJ45 10/100/1000Mb/s; - Przesył danych i zasilania przez pojedynczy kabel; - Zgodność z urządzeniami zasilanymi PoE działającymi w standardzie IEEE 802.3af; - główna przepustowość: 16Gb/s; - Tablica adresów MAC: 4K; - Maksymalnie (PoE włączone): 65,2W (220V/50Hz); - Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX). Podstawowe funkcje Rozdzielanie sygnału internetowego (sieciowego) Dodatkowe funkcje --------------------- Gwarancja Min. 24 miesiące 8 8. Mikrofon dynamiczny (1 szt.) Minimalne wymagania: - typ przetwornika: dynamiczny; - wykres kierunkowości: superkardioidalny; - pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 50 Hz - 16 kHz; - waga: nie mniejsza niż 260g, nie większa niż 280g; - czułość -51,5 dBV/Pa / 2,6 mV/Pa. Podstawowe funkcje Przetwarzanie częstotliwości dostosowany bardziej do zakresu ludzkich strun dźwiękowych (wokalny) Dodatkowe funkcje -------------------- Gwarancja Min. 24 miesiące 9 9. Zestaw bezprzewodowy (mikrofon + odbiornik) -1 kpl Minimalne wymagania: - mikrofon z dynamiczną kapsułą; - pasmo przenoszenia nie mniejsze niż: 50 Hz - 15k Hz; - całkowite zniekształcenia harmoniczne THD: nie większe niż 0,5 %; - zakres dynamiki: nie mniejszy niż 96 dB; - temperatura pracy: zakres nie mniejszy niż od -18*C do +45*C; - zasięg roboczy: nie mniejszy niż 60m; - odbiornik działający w paśmie 2,4 GHz; - wyjścia z odbiornika: XLR i jack 6,35 mm; - zabezpieczenie zasilania phantom w odbiorniku; - Maksymalny poziom wyjściowy: Złącze XLR: 0 dBV (przy obciążeniu 600?), złącze 6,35 mm (1/4"): 8,5 dBV (przy obciążeniu 3 k?) mW. Podstawowe funkcje Przetwarzanie częstotliwości dostosowywany bardziej do zakresu ludzkich strun dźwiękowych (wokalny) Dodatkowe funkcje --------------------- Gwarancja Min. 24 miesiące 10 10. montaż i okablowanie Minimalne wymagania: - okablowanie, - montaż, - uruchomienie sytemu nagłośnienia i jego pełna konfiguracja. Podstawowe funkcje Wszelkie potrzebne kable oraz inne elementy do prawidłowego funkcjonowania zamawianego sprzętu audio. Przedmiotem zamówienia jest również montaż oraz konfiguracja wszystkich zamawianych urządzeń. System wraz z okablowaniem musi zapewnić nagłośnienie sali o powierzchni 800 m2. Wymagana jest aktualizacja oprogramowania już zainstalowanych urządzeń nagłośnieniowych na Sali widowiskowej. Zamawiający wymaga od Wykonawcy strojenia zainstalowanego systemu nagłośnieniowego popartym analizą akustyczną Sali widowiskowej po zainstalowaniu dostarczonego sprzętu. Zamawiający wymaga dostarczenia oraz zamontowania skrętki sieciowej o odpowiedniej długości umożliwiającej połączenie już zainstalowanego miksera Behringer X32 z stage boxami Behringer S16, zakończonej z dwóch stron odpowiednimi wtykami. Punkt podłączenia - stage box Behringer S16 znajduje się z boku po lewej stronie sceny patrząc od widowni Dodatkowe funkcje --------------------- Gwarancja Min. 24 miesiące 11 11. SZAFA RACK 1 szt. Szafa teleinformatyczna (serwerowa) 19" 12U Podstawowe funkcje: Zabezpieczenie bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków do prawidłowego funkcjonowania zainstalowanych w niej urządzeń teleinformatycznych (switchy, serwerów itp.). Najdogodniejsze miejsce do zlokalizowania szafy znajduje się po lewej stronie sceny patrząc od widowni. Dodatkowe funkcje ------------------- Gwarancja: Min. 24 miesiące 4. Załącznikiem do Opisu przedmiotu zamówienia jest Szkic rozmieszczenia istniejącego systemu nagłaśniającego znajdującego się na Sali konferencyjno - widowiskowej w bud. 56, który stanowi Załącznik nr 1A do SIWZ. 5. Wizja lokalna terenu: Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu, a także zdobył, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej jest możliwe, po uprzednim pisemnym emailem, ustaleniu terminu wizji lokalnej. Osobą odpowiedzialną za dokonanie wizji lokalnej jest p. Monika Urbanek e-mail: mo.urbanek@akademia.mil.pl. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 32342400-6

Dodatkowe kody CPV: 32342300-5, 32341000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 262207.14
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ESS Audio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Graniczna 17
Kod pocztowy: 05-092
Miejscowość: Łomianki
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 313932.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 148120.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 313932.90
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie