Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelazówce

małopolskie, Dąbrowa Tarnowska

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540140418-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
09-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Rynek
Nr telefonu
146 422 775
Email
ugdt@poczta.onet.pl
Strona www
www.dabrowatar.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540140418-N-2019 z dnia 09-07-2019 r.
Dąbrowa Tarnowska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 566300-N-2019
Data: 27/06/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Dąbrowa Tarnowska, Krajowy numer identyfikacyjny 85166114500000, ul. Rynek  34, 33-200  Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 422 775, e-mail ugdt@poczta.onet.pl, faks 146 422 747.
Adres strony internetowej (url): www.dabrowatar.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-15, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-29, godzina: 11:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: