Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Usługa ochrony mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej budynku przy ul. Sejneńskiej 13 w Suwałkach

podlaskie, Suwałki

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540143642-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
12-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
16-400 Suwałki
Ulica
Wigierska
Nr telefonu
87 563 50 00
Email
m.kopyra@zbm.suwalki.pl, sekretariat@zbm.suwalki.pl
Strona www
http://bip.zbm.suwalki.eu/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540143642-N-2019 z dnia 12-07-2019 r.
Suwałki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 570057-N-2019
Data: 05/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z. o o, Krajowy numer identyfikacyjny 36336992000000, ul. Wigierska  32, 16-400  Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 87 563 50 00, e-mail m.kopyra@zbm.suwalki.pl, sekretariat@zbm.suwalki.pl, faks 87 563 50 79.
Adres strony internetowej (url): http://bip.zbm.suwalki.eu/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.5) ZMIANA UMOWY
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: w pkt. 2. dodaje się ppkt. d) w brzmieniu: "d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych."

 
drukuj ogłoszenie