Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

podlaskie, Suwałki

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540146568-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
16-400 Suwałki
Ulica
ul. Mickiewicza
Nr telefonu
875 628 000
Email
zp@um.suwalki.pl
Strona www
http://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/przetargi_w_2019_r/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540146568-N-2019 z dnia 16-07-2019 r.
Suwałki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 569350-N-2019
Data: 10/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Suwałki, Krajowy numer identyfikacyjny 79067103000000, ul. ul. Mickiewicza  1, 16-400  Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 628 000, e-mail zp@um.suwalki.pl, faks 875 628 098.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/przetargi_w_2019_r/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2019-07-18, godzina:10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2019-07-24, godzina:10:00

 
drukuj ogłoszenie