Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

MSM ENERGETYKA OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PRZETARGU na wykonanie remontu loggi i balkonów w budynkach mieszkalnych.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33933154
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Składowa 9

SzczegółyMSM "ENERGETYKA"
00-719 Warszawa, ul. Zwierzyniecka 8a
tel. /22/ 841-60-11, fax /22/ 840-53-31
www.msmenergetyka.pl/przetargi
OGŁASZA ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
(w trybie przetargu nieograniczonego)
na wykonanie remontu wytypowanych loggii i balkonów w budynkach mieszkalnych na terenie osiedla "Stegny Północ" w Warszawie
Pożądany termin realizacji zamówienia: do 30.11.2019r
Okres gwarancji: min. 36 miesięcy
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można zakupić po ustaleniu terminu telefonicznie pod nr /22/ 840-46-71
w siedzibie Zamawiającego - Warszawa, ul. Zwierzyniecka 8a, pok.15, w dniach: poniedziałek - piątek w godz. 1000-1430
Do kontaktów z oferentami w sprawach technicznych upoważniony jest :
insp.Tadeusz Nowakowski - tel. /22/ 842-26-40 wew.26
Od oferentów wymagane jest wniesienie w formie pieniądza wadium w wysokości
2.000, - PLN
Zamawiający wykluczy z postępowania przetargowego Oferenta, który nie wykupił Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 50,- pln.
Materiały przetargowe nie podlegają zwrotowi oraz
nie podlega zwrotowi wniesiona za nie opłata.
Termin zakupu materiałów przetargowych do dnia 12.08.2019r.
Składanie ofert w siedzibie Zamawiającego ul.Zwierzyniecka 8a
do dnia 13.08.2019r. do godz. 1000 w pok. nr 1 (Kancelaria)
Otwarcie ofert: w siedzibie Zamawiającego - Warszawa ul. Zwierzyniecka 8a
w Sali Zebrań pok. 3, dnia 13.08.2019r. o godz. 1100
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, w części lub całości, bez podania przyczyn oraz do nie ponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej za zakup przez Oferentów materiałów przetargowych i przygotowania przez nich ofert.
33933154
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: