Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

podlaskie, Suwałki

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540148684-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
16-400 Suwałki
Ulica
ul. Szpitalna
Nr telefonu
087 5629582, 5629462, 5629595
Email
zamowienia@szpital.suwalki.pl
Strona www
www.szpital.suwalki.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540148684-N-2019 z dnia 18-07-2019 r.
Suwałki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 572687-N-2019
Data: 2019-07-11
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Krajowy numer identyfikacyjny 79031936200000, ul. ul. Szpitalna  60, 16-400  Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 087 5629582, 5629462, 5629595, e-mail zamowienia@szpital.suwalki.pl, faks 875 629 594.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.suwalki.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-07-19, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-07-24, godzina: 12:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: